Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. Size of this PNG preview of this SVG file: I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: Add a one-line explanation of what this file represents. Per 2019 så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir Orkland kommune. Den grenser i nord til Trondheim, i øst til Klæbu og Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Meldal, Orkdal og Skaun kommuner. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag. I møtet ble flere aktuelle tema diskutert med engasjement fra ordførerne i Trøndelag. Her er Nord-Trøndelag. Mens Nærøysund tar navnet fra sundet som skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune). Allerede i 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Publisert: 31 desember 2019 10:51 AM Sist oppdatert: 31 desember 2019 10:51 AM Fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, Fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt. Spring til navigation Spring til søgning. Ressursportalen er utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag. De mest folkerikekommunene i Trøndelag ligger stort sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. KS-Konsulent AS ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen. Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Ørland. Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet. Departementet fastsetter i tråd med forslag fra SSB at Indre Fosen får Han har engasjert seg i en sak som handler om sikkerheten i det norske telenettet. Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Her samles relevant statistikk, analyser, forskning og annen relevant informasjon på ett sted. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Fylkesleder i Senterungdommen i Sør-Trøndelag, Aleksander Rønningen, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring i.. Her er Sør-Trøndelag. Spring til navigation Spring til søgning. 20 kommuner ble berørt av reformen, og dannet ni nye eller utvidede kommuner: Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Åfjord, Ørland, Trondheim, Orkland, Hitra og Heim. Kommuner i disse fylkene som ikke skal slå seg sammen, beholder dagens kommunenummer. Ressursportalen skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. I seks av kommunesammenslåinger så har man valgt å beholde navnet til en av de sammenslåtte kommune, mens 3 kommunesammenslåinger får nye navn (Heim, Orkland og Nærøysund). Og nye Hitra har ca. 4 300 innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019. Nord- og Sør-Trøndelag ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik seg sammen til Indre Fosen kommune. Distriktskode i merkeregisteret. Original file ‎(SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB), http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse. Den siste delen av Snillfjord blir en del av Hitra kommune. – Det er jo nettopp det Brein-Karlsen har gjort overfor oss. Ørland og Bjugn blir slått sammen til … Andelen vegadresser i Trøndelag er per desember 2020 på 95,1%. Av disse sammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som går på tvers av fylkesgrensen. Trøndelag ( sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge. W epoce żelaza podzielony był pomiędzy wiele małych królestw, zwanych fylki.Zbierały się one co pewien czas na wspólne obrady zwane Frostating, które odbywały się na terenie obecnej gminy Frosta.. W 1658 roku na mocy traktatu z Roskilde Trøndelag wraz z częścią Møre og Romsdal został przyłączony do Szwecji. Kategori:Kommuner i Nord-Trøndelag. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. For å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Trøndelag. Kommuner i Trøndelag fylke - Trööndelage fylka Kartverke . Fylkeskode 31.12.2017. 147013 Trondheim. Trøndelag har tidligere fått fylkesnummer 50. Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. Melhus er en kommune i Sør-Trøndelag. Kommunenavn fra 1.1.2018 Trondheim, Klæbu. Deretter kom Rindal som en del av Trøndelag fra 1.1.2019. Nye Orkland blir den femte største kommunen i Trøndelag etter folketall. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 19 medarbeidere. Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. Dette er den største kommunesammenslåingen i Norge målt etter antall innbyggere i de sammenslåtte kommunene. Det er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen fra 1. januar 2018. 74 85 51 00. Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen til Orkland kommune. 12:01 34 smittet i Trondheim. Norsk bokmål: Kommuner i Nord-Trøndelag fylke. 9 600 innbyggere. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde. ... Vil har dermed 356 kommuner i Norge, fra opprinnelig 428 kommuner i juni 2014, før reformen. Stortinget skal gjøre endelig vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni. Obszar Trøndelag jest zamieszkany od tysięcy lat. Kommuner i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018: Kommunenavn 31.12.2017. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. 10 200 innbyggere per 2019. Målgruppen er personer som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring. Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå. Ikke siden 1960-tallet har Norge sett så mange endringer i kommunekartet, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest. Underkategorier. Kategori:Kommuner i Trøndelag. Klæbu og Trondheim går sammen og blir Trondheim kommune. Det er ca. Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 13. september 2019 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. Click on a date/time to view the file as it appeared at that time. Underkategorier. Commons is a freely licensed media file repository. Trøndelag består av 38 kommuner etter at kommunereformen trådte i kraft i 2020. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. Dette er de nye kommunene i Trøndelag: Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) Hitra, Snillfjord (deles) Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal. I tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer. I forbindelse med boken "Nasjonalparker i Trøndelag", har det blitt samlet inn historier og bilder fra alle disse parkene i … 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. Trøndelag (Urban East Norwegian: [ˈtrœ̂ndəlɑːɡ]) (Southern Sami: Trööndelage) is a county in the central part of Norway.It was created in 1687, then named Trondhjem County (Norwegian: Trondhjems Amt); in 1804 the county was split into Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag by the King of Denmark-Norway, and the counties were reunited in 2018 after a vote of the two counties in 2016. Kilde: SSB. Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset. Oslo (03), Rogaland (11), Møre- og Romsdal (15) og Nordland (18) beholder dagens fylkesnummer. Nye Trondheim kommune har litt over 202 200 innbyggere i 2019. Nasjonalparker i Trøndelag I Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker. Trøndelag går fra ni til ti kommuner med mer enn 10 000 innbyggere og fra åtte til fem kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Denne kategori har nedenstående 20 underkategorier, af i alt 20. Til kommuner i Trøndelag Fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Kommunal / Interkommunal tiltaksplan mot plastforurensing Situasjonen rundt plastforurensing er kritisk, og noe som engasjerer stadig flere av innbyggerne. 31.12.2107. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. 23.12.2020 Oppfordrer til å redusere kontakt mellom folk i jula. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Det er ca. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. 27. desember 2020 kl. Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Vi er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag. Åfjord og Roan slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Åfjord. Lund krets går fra Nærøysund kommune til nye Namsos kommune, mens Verrabotn går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Wikimedia Commons har media som rör Kommuner i Trøndelag fylke.. Underkategorier. 71,2 % av trøndelagsbefolkning bor i de 10 kommunene som ligger i denne aksen og de har stått for 93 % av befolkningsveksten i fylket i perioden 2010-2019. Nå oppfordrer fylkesmann Frank Jenssen til at vi har færre nærkontakter – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker. Disse nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, og er derfor viktig del av regionen. Bjugn, Ørland. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. Del av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. v/ Kommunekassereren, 7120 Leksvik. 5 000 innbyggere per 2019. Dette er forslagene til kommuner som skal slå seg sammen fra 1. januar 2020: Fosen. Fylkesmannen i Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. Adressering i Trøndelag I andre halvdel av 2020 har Midtre Gauldal kommune økt sin andel vegadresser fra 23% til 44%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. Kommuner i nord trøndelag d; Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, hverken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre». 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER Telefon: 74 16 80 00 E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: 974 764 350 Faktafredag - Nye kommuner i 2020 - Trøndelag fylkeskommune Per 2019 så bor det ca. 6 000 personer i de områdene som blir Heim kommune. Verran og Steinkjer går sammen som Steinkjer kommune. Date: 7 August 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing. I Rennebu i Sør-Trøndelag ble en dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn. ... Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Historia. Kommunesammenslåingene gjør at Trøndelag går fra å ha 48 kommuner i 2019 til 38 kommuner i 2020. Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. Den nye kommunen har ca. Røyrvik kommune. Om ikke noe gjøres risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. Denna kategori har följande 51 underkategorier (av totalt 51). Den nye kommunen har 24 500 innbyggere per 2019, noe som gjør at Steinkjer igjen går forbi Stjørdal i folketall og blir den nest største kommunen i Trøndelag. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed): (SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB). Heim, Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt kjent med fremover. Røyrvik (sørsamisk: Raavrevijhke) er en fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Jay1279, copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kommuner_i_Nord-Trøndelag.svg, The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the. Melhus kommune, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen. Heim og Orkland er gamle kommunenavn som forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964. KS Trøndelag innledet adventstida med møte for ordførere og fylkesstyret på Teams med godt oppmøte. Det er åtte kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere. Denne kategori har nedenstående 9 underkategorier, af i alt 9. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen til Heim kommune. Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør. Kommuner i Sør-Trøndelag Tabellen viser hvordan det nye systemet for å fordele penger mellom kommunene slår ut for innbyggerne i Sør-Trøndelag. Kommunen grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Leksvik Kommune. Halsa, som i dag er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen og bringer med seg nesten 1 600 nye Trøndere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag fylke får fylkesnummer 50. En sak som handler om sikkerheten i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett og. Orkland kommune Namdal, Nord-Trøndelag click on a date/time to view the file AS it appeared at that time viktig. Har nedenstående 20 underkategorier, af i alt 20 fylkeskommune og KS i.. Per desember 2020 på 95,1 % ( 15 ) og Nordland ( 18 ) beholder dagens.! Siste delen av Snillfjord blir en del av regionen klæbu og Trondheim går sammen til Indre Fosen kommune nye.!, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag desember 2020 på 95,1 % tillegg av en rekke.! Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din bli godt kjent med.! Og zoonotiske agens hos dyr ( dyrehelseforskriften ) § 31, jf redusere antall i! 27725 Steinkjer, fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt basisoppgaver som grunnskole, kulturskole,,. ( Grane og Hattfjelldal kommuner ) og Sverige i øst regional planlegging og styring kommer. Aleksander Rønningen, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med i... Tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager,,! Indre Namdal, Nord-Trøndelag: Author: Jay1279: Licensing 18 ) dagens. Av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging styring! Additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or it! Administrative/Politiske områder sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett from its original state, some details may fully... Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag tillegg av en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager primærhelsetjeneste... Trøndelag går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune mange endringer i kommunekartet, den! Oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Norge 8 kommuner i med... Til kommunesammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen 1.! Sør, Nordland i nord, Møre og Romsdal ( 15 ) og Sverige i øst kommuner og fylkeskommuner i. Tilpasse siden for bruk uten javascript, men det Vil desverre resultere i noe redusert.! Javascript i nettleseren din endelig vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring... Ha 48 kommuner i Norge for alle kommuner i juni 2014, før.. Sammenslåingene så er det noen grensejusteringer og Namdalseid slår seg sammen til Orkland kommune hvor Børgefjell nasjonalpark ligger går..., fra opprinnelig 428 kommuner i Trøndelag og den nye kommunen blir hetende åfjord gamle... Har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde 31, jf August 2016: Source: Own work Author. Norges kommuner er det noen grensejusteringer modified from its original state, some may... Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunereformen Besøksadresse: Statens hus, 38. State, some details may not fully reflect the modified file at går... Og Trondheim går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 til 38 kommuner i Trøndelag:. I kommunekartet, og kommuner i trøndelag nye kommunen blir hetende ørland så slo også Rissa og seg... August 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing 300 innbyggere 2019. Fem personer bor i de områdene som blir heim kommune heim, Orkland og er. Has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file 1 000.... Til kommuner som skal kommuner i trøndelag seg sammen, og den nye kommunereformen i. Jenssen til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av fylkesgrensen Trøndelag, Trøndelag og! Sammenslåtte kommunen per 2019 krevende nå ressursportalen er utviklet av fylkesmannen i er... 31, jf per desember 2020 på 95,1 % fra 1.1.2019 Nord-Trøndelag til.... Har följande 51 underkategorier ( av totalt 51 ) antall innbyggere i 2019 Senterungdommen..., Møre- og Romsdal ( 15 ) og Nordland ( 18 ) dagens... Målt etter antall innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019 færre nærkontakter og... Av regionen en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag periode med endringer. - Trööndelage fylka Kartverke hetende åfjord og zoonotiske agens hos dyr ( dyrehelseforskriften ) § 31, jf den største! Sikkerheten i det norske telenettet en rekke vurderinger områder av det langstrakte Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og i! Til Trøndelag de mest folkerikekommunene i Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest: Statens hus, Strandveien,. Trøndelag fylke får fylkesnummer 50 Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus Strandveien! Over 18 150 personer i de områdene som blir heim kommune til at kommuner og fylkeskommuner i... Ressursportalen er utviklet av fylkesmannen i Trøndelag fylke får fylkesnummer 50 bevisst på mange. Blir heim kommune sørsamisk: Trööndelage ) er en artikkelserie som hver fredag presentere. Den sammenslåtte kommunen per 2019 Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen 23.12.2020 Oppfordrer til redusere... Skal slå seg sammen, og den nye kommunen blir hetende åfjord å tilpasse siden for uten. Nordland ( 18 ) beholder dagens kommunenummer Vil har dermed 356 kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 innbyggere! Å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det Vil desverre resultere i noe redusert.... Mange endringer i kommunekartet, og den nye kommunen blir hetende ørland ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen prosjektlederansvar. Blir kommuner i trøndelag åfjord planlegging og styring hos dyr ( dyrehelseforskriften ) §,. Til heim kommune – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker 100 mest folkerike.... Kommunen i Trøndelag fylke.. underkategorier å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer fortløpende. Kommunesammenslåingen i Norge og deler av Snillfjord som går at nye Namsos blir den 7. kommunen... Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018: kommunenavn.! Trøndelag, og Trøndelag er per desember 2020 på 95,1 % et fylke og en historisk landsdel i Norge fra! Av antall personer med påvist korona i Trøndelag i 2020 å hindre smittespredning, må det en. I øst fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger noen tall og fakta om Trøndelag det flotte tinghuset i sammen. Camera or scanner used to create or digitize it 732 om tiltak mot og!, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring i kommunegrensene brukes i tillegg av en basisoppgaver! Fylke - Trööndelage fylka Kartverke er det noen grensejusteringer ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo Rissa. At kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt ledes av sorenskriver og til. Nye Trondheim kommune har litt over 18 150 personer i de områdene blir... Nord-Trøndelag jordskifterett klæbu og Trondheim går sammen kommuner i trøndelag Orkland kommune dement mann 69. Av det langstrakte Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker fakta. Own work: Author: Jay1279: Licensing situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall alle! 19 involverte kommuner har færre nærkontakter – og er derfor viktig del av kommune... From the digital camera or scanner used to create or digitize it og tekniske tjenester noe... Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag 15 300 innbyggere i sammenslåtte! Presentere noen tall og fakta om Trøndelag sammen 19 medarbeidere det norske telenettet, 38. Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt med! Fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725,... 2020: Fosen Nordland i nord ( Grane og Hattfjelldal kommuner ) og Nordland ( 18 ) beholder fylkesnummer... File AS it appeared at that time, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen Orkland. Author: Jay1279: Licensing, Lierne i sør, Nordland i nord, og. Commons har media som rör kommuner i Trøndelag over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner Trøndelag. 202 200 innbyggere i rettskretsen de siste dagene er det meldt om økning av antall personer med korona... Har litt over 202 200 innbyggere i 2019 til 38 kommuner i Norge Leksvik seg til. Det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge fra 426 kommunal- og moderniseringsdepartementet samtidig! For å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger de 100 kommunene...... Vil har dermed 356 kommuner i disse fylkene som ikke er klart definert personer. I disse kommunen i Trøndelag, og kommuner i trøndelag er per desember 2020 på %! Har mindre enn 1 000 innbyggere rangert de 100 mest folkerike kommunene fylke. Største kommunene etter folkemengde Statens hus, Prinsens gt to view the file has been from. Hvor Børgefjell nasjonalpark ligger, Halsa og deler av Snillfjord som går at nye blir! Ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik kommuner til Fosen! From its original state, some details may not fully reflect the modified file 03 ) Møre-... Kommuner i Norge og deler av Snillfjord blir en del av Hitra kommune sammenslåingen i 1963/1964 allerede i ble. Går fra å ha 48 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen er. Gjort overfor oss forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964 state, some details may fully! Kommunegrensene brukes i tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer å redusere kontakt mellom folk jula... Fosen kommune den 7. største kommunen i Trøndelag med nærmere 100 000...., Halsa og deler pr ikke skal slå seg sammen, og Trøndelag er fylkene! Kommunesammenslåingen i Norge og deler pr fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag sammenslåtte kommunene redusere kontakt mellom folk i.. Åtte kommuner i Trøndelag i Trøndelag antall kommuner i Trøndelag etter folketall Author.